esteng

Pakkumiskutse mardikakahjustuse tõrjeks ja esmasteks ehituslikeks taastustöödeks

Ootame Teie ettevõttelt pakkumist Vormsi Püha Olavi kiriku (arhitektuurimälestis 15598) mardikakahjustusega laetalade restaureerimiseks

Üldsätted:

 1.   Hankija on Eesti Maaülikool, aadressiga Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu;
 2.   Pakkumise tähtajaks on 20. juuni 2011 kell 12.00;
 3.   Tööde teostamise tähtaeg 01.oktoober 2011;
 4.   Pakkumine saata meilile info@fabbiproject.eu;  
 5.   Maksumuse palume välja tuua tervikhinnana. Hind peab olema lõplik.

Pakkumuse sisu:

 1.   Vormsi Püha Olavi kiriku 14 laetala otsa proteesimine kuni 1,5 m pikkuselt välisseinast alates;
 2.   Vahetatavate talaotste ja seina ühenduskohtadesse hüdroisolatsiooni paigaldamine;
 3.   Vahetatavate 14 talaotsa mardikakahjustuse vastane töötlemine mardikate vastase pinnakatte pealekandmise teel;
 4.   Kahjustamata 10  talaotsa mardikavastase kemikaaliga töötlemine injektsioonimeetodil (surveimmutus).

 

Tingimuseks pakkumuse esitajale on alljärgnevate registreeringute olemasolu:

 1.   Muinsuskaitseseaduse § 36-le vastavad tegevusload;
 2.   Ehitusseadusele vastav MTR registreering ehitamine;
 3.   Biotsiidiseadusele vastav MTR registreering kahjuritõrje.

 

Tingimused pakkumusele:

 1.   Pakkumuste võrdluse aluseks on tööde teostamise lõplik maksumus;
 2.   Pakkumus peab olema kooskõlas lisatud Muinsuskaitse eritingimustega;
 3.   Muinsuskaitse järelevalve organiseerimine;
 4.   Teostatavate tööde kooskõlastamine Muinsuskaitseametiga.

        LISA Muinsuskaitse eritingimused

 

Lisainformatsioon pakkumiskutsele mardikakahjustuse tõrjeks ja esmasteks ehituslikeks taastustöödeks:

Kui peatöövõtjal endal ei ole kõiki vastavaid registreeringuid või tegevuslubasid, siis on lubatud kasutada allhankijat, kellel on vastav registreering ja/või tegevusload.

 

Küsimused pakkumise tegemiseks palun esitada kirjalikult alltoodud meiliaadressil.

 

Teie pakkumisi ootama jäädes

 

Piret Meesak

piret.meesak@fabbiproject.eu

Projekt FaBBi

assistent